• “Коледна Пирамида“ 80 гр
 • “Коледна Кутия Мелбон ” 50 гр.
 • “Коледна Кутия Трезор Дор” 50 гр.
 • “Коледна торбичка”100 гр.
 • “Коледна торбичка” 200 гр
 • “Деко 55 гр”
 • “Деко” 160 / 170 гр
 • “Дядо Коледа”17 гр
 • “Снежко ” 25 гр
 • “Buona Pasqua” 200 гр
 • „Великденска Пирамида” 80 гр
 • “Великденска Кутия Мелбон” 50 гр.
 • “Великденска торбичка”100 гр.
 • “Великденска торбичка” 200 гр
 • “Деко” 65 гр
 • “Деко” 150 гр
 • “Зайо” 17 гр
 • “Хипо” 25 гр